Samenwerken voor een optimaal resultaat

Stappenplan

In haar streven naar perfectie en high-end afwerking van aluminium gevelbekledingsconcepten is een nauwe, constructieve samenwerking met de klant onontbeerlijk. De tussenkomst van een architect en/of ervaren hoofdaannemer zijn sterk aangeraden om de correcte technische voorbereidingen te garanderen in functie van de plaatsing van de aluminium gevelbekleding.
Onderstaand stappenplan maakt het wat inzichtelijker hoe wij te werk gaan en op welke ogenblikken de input van de klant (en zijn/haar vertegenwoordigers) vereist/gewenst zijn.

1. Offerte-aanvraag

Voor de opmaak van een juiste offerte vragen we een minimum aan gegevens. Indien de complexiteit van het project dat vraagt, neemt onze prijscalculator contact op met de professionele gesprekspartner van de klant. Specifieke onderdelen die de prijs sterk kunnen beïnvloeden zullen vooraf met die persoon besproken worden.

3. Voorbereiding opmeting

Indien nodig of gewenst zal de projectleider contact opnemen met de klant en bijstaan met advies, zodat de voorbereidende werken voorafgaand aan opmeting correct worden uitgevoerd.

5. Opmeetverslag

Na de opmetingen maakt RTEK een verslag op waar de mondelinge afspraken nog eens duidelijke worden uiteengezet om zo eventuele misverstanden te vermijden.

7. GOEDKEURING UITVOERINGSPLANNEN

De uitvoeringsplannen worden door RTEK voor goedkeuring voorgelegd aan de klant. Na feedback van het professionele contact van de klant Zal RTEK eventuele aanpassingen opnemen en inplannen zolang deze in lijn zijn met de gemaakte afspraken.
Andere supplementaire aanpassingen zullen in regie worden uitgewerkt.

9. PLAATSING ALUMINIUM
GEVELBEKLEDING

De startdatum van de plaatsingswerken wordt een week vooraf aan de klant bevestigd. Deze kan uitzonderlijk worden bijgestuurd in geval van onverwachte vertraging in het productieproces of extreme weersomstandigheden.
Voor een vlot verloop van de plaatsing wordt in samenspraak met de klant gelet op een goede bereikbaarheid van de werf en optimale werk-omstandigheden.

2. Goedkeuring offerte

Na goedkeuring van de offerte zal RTEK het project inplannen in zijn opmeetplanning en een projectleider toewijzen voor dat project. Een tijdige goedkeuring van de offerte is dus zeer belangrijk voor een goede voorbereiding van het project.

4. Opmeting

Op de dag van de opmetingen is de aanwezigheid van het professionele contact van de klant zeker gewenst (minimum 1 uur).
Bijzondere details en problemen worden dan ter plaatse met de verantwoordelijke van Rtek besproken en vastgelegd.

6. UITTEKENEN UITVOERINGSPLANNEN

Op basis van de opmeting en de gemaakte afspraken, tekent Rtek de uitvoeringplannen van de gevelbekleding uit.

8. BESTELLING ALUMINIUM MAATWERK

RTEK werkt enkel met de beste leveranciers voor de productie van zijn gevelbekleding. De leverancier wordt gekozen op basis van verschillende parameters. Zo kijken we naar het type materiaal en de complexiteit van de te maken stukken, maar ook naar de garantie van de levertermijnen.
Voor maatwerk is de standaard levertermijn 6 weken. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het project kan deze termijn licht afwijken.

10. Nazorg

Een correcte opvolging en uitwerking van ons stappenplan herleidt een (eventuele) nazorg tot een minimum.

Een fout(je)(meetfout, ontwerpfout, productiefout,…) kan echter eens voorvallen, zeker in het geval van maatwerk.

Sluipen er dus toch nog foutjes in ons werk, dan zullen we deze in de kortst mogelijke tijd herstellen tot het uiteindelijke resultaat voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Niet elke fout kan jammer genoeg onmiddellijk ter plaatse worden rechtgezet. Hou dus rekening met bovengenoemde levertermijnen voor aluminium maatwerk alvorens wij de nazorg inplannen.

1. Offerte-aanvraag

Voor de opmaak van een juiste offerte vragen we een minimum aan gegevens. (Link met op te laden docs) Indien de complexiteit van het project dat vraagt, neemt onze prijscalculator contact op met de professionele gesprekspartner van de klant. Specifieke onderdelen die de prijs sterk kunnen beïnvloeden zullen vooraf met die persoon besproken worden.

2. Goedkeuring offerte

Na goedkeuring van de offerte zal RTEK het project inplannen in zijn opmeetplanning en een projectleider toewijzen voor dat project. Een tijdige goedkeuring van de offerte is dus zeer belangrijk voor een goede voorbereiding van het project.

3. Voorbereiding opmeting

Indien nodig of gewenst zal de projectleider contact opnemen met de klant en bijstaan met advies, zodat de voorbereidende werken voorafgaand aan opmeting correct worden uitgevoerd.

4. Opmeting

Op de dag van de opmetingen is de aanwezigheid van het professionele contact van de klant zeker gewenst (minimum 1 uur).
Bijzondere details en problemen worden dan ter plaatse met de verantwoordelijke van Rtek besproken en vastgelegd.

5. Opmeetverslag

Na de opmetingen maakt RTEK een verslag op waar de mondelinge afspraken nog eens duidelijke worden uiteengezet om zo eventuele misverstanden te vermijden.

6. UITTEKENEN UITVOERINGSPLANNEN

Op basis van de opmeting en de gemaakte afspraken, tekent Rtek de uitvoeringplannen van de gevelbekleding uit.

7. GOEDKEURING UITVOERINGSPLANNEN

De uitvoeringsplannen worden door RTEK voor goedkeuring voorgelegd aan de klant. Na feedback van het professionele contact van de klant Zal RTEK eventuele aanpassingen opnemen en inplannen zolang deze in lijn zijn met de gemaakte afspraken.
Andere supplementaire aan passingen zullen in regie worden uitgewerkt.

8. BESTELLING ALUMINIUM MAATWERK

RTEK werkt enkel met de beste leveranciers voor de productie van zijn gevelbekleding. De leverancier wordt gekozen op basis van verschillende parameters. Zo kijken we naar het type materiaal en de complexiteit van de te maken stukken, maar ook naar de garantie van de levertermijnen.
Voor maatwerk is de standaard levertermijn 6 weken. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het project kan deze termijn licht afwijken.

9. PLAATSING ALUMINIUM
GEVELBEKLEDING

De startdatum van de plaatsingswerken wordt een week vooraf aan de klant bevestigd. Deze kan uitzonderlijk worden bijgestuurd in geval van onverwachte vertraging in het productie-proces of extreme weersomstandigheden.
Voor een vlot verloop van de plaatsing wordt in samenspraak met de klant gelet op een goede bereikbaarheid van de werf en optimale werk-omstandigheden.

10. nazorg

Een correcte opvolging en uitwerking van ons stappenplan herleidt een (eventuele) nazorg tot een minimum.

Een fout(je)(meetfout, ontwerpfout, productiefout,…) kan echter eens voorvallen, zeker in het geval van maatwerk.

Sluipen er dus toch nog foutjes in ons werk, dan zullen we deze in de kortst mogelijke tijd herstellen tot het uiteindelijke resultaat voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Niet elke fout kan jammer genoeg onmiddellijk ter plaatse worden rechtgezet. Hou dus rekening met bovengenoemde levertermijnen voor aluminium maatwerk alvorens wij de nazorg inplannen.

Vlakke gevelbekleding

Geprofileerde bekleding

Afgewerkte producten